Bygland kommunestyre:

Direktesending frå Bygland kommunestyremøte:
(Nettsida virker best i Internet Explorer.)

Dersom du ikkje får bruke spelaren over, prøve lenka under:
Direktesending frå Bygland kommunestyremøte-alternativ lenke:

*****************************************************************

FOLKEMØTE om vindkraft 22.08.2019

Alternativ lenke:Folkemøte om vindkraft 22.08.2019


Opptak frå Bygland kommunestyremøte:

Kommunestyremøte 05.11.2020 - Lenke til saksdokument 05.11.2020

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 05.11.2020


Kommunestyremøte 24.09.2020 - Lenke til saksdokument 24.09.2020

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 24.09.2020


Kommunestyremøte 18.06.2020 - Lenke til saksdokument 18.06.2020

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 18.06.2020


Kommunestyremøte 13.02.2020 - Lenke til saksdokument 13.02.2020

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 13.02.2020


Kommunestyremøte 11.12.2019 - Lenke til saksdokument 11.12.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 11.12.2019


Kommunestyremøte 06.11.2019 - Lenke til saksdokument 06.11.2019
Grunna problem med kommunikasjon med server er det eit lite opphald 12 min ut i lydfila.

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 06.11.2019


Kommunestyremøte 16.10.2019 - Lenke til saksdokument 16.10.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 16.10.2019


Kommunestyremøte 19.09.2019 - Lenke til saksdokument 19.09.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 19.09.2019


Kommunestyremøte 18.06.2019 - Lenke til saksdokument 18.06.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 18.06.2019


Kommunestyremøte 29.05.2019 - Lenke til saksdokument 29.05.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 29.05.2019


Kommunestyremøte 10.04.2019 - Lenke til saksdokument 10.04.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 10.04.2019


Kommunestyremøte 27.02.2019 - Lenke til saksdokument 27.02.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 27.02.2019


Kommunestyremøte 30.01.2019 - Lenke til saksdokument 30.01.2019

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 30.01.2019


Kommunestyremøte 13.12.2018 - Lenke til saksdokument 13.12.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 13.12.2018


Kommunestyremøte 08.11.2018 - Lenke til saksdokument 08.11.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 08.11.2018


Kommunestyremøte 10.10.2018 - Lenke til saksdokument 10.10.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 10.10.2018


Kommunestyremøte 06.09.2018 - Lenke til saksdokument 06.09.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 06.09.2018


Kommunestyremøte 13.06.2018 - Lenke til saksdokument 13.06.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 13.06.2018


Kommunestyremøte 09.05.2018 - Lenke til saksdokument 09.05.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 09.05.2018


Kommunestyremøte 22.03.2018 - Lenke til saksdokument 22.03.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 22.03.2018


Kommunestyremøte 08.02.2018 - Lenke til saksdokument 08.02.2018

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 08.02.2018


Kommunestyremøte 13.12.2017 - Lenke til saksdokument 13.12.2017

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 13.12.2017


Kommunestyremøte 08.11.2017 - Lenke til saksdokument 08.11.2017

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 08.11.2017


Kommunestyremøte 14.06.2017 - Lenke til saksdokument 14.06.2017

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 14.06.2017


Kommunestyremøte 10.05.2017 - Lenke til saksdokument 10.05.2017

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 10.05.2017


Kommunestyremøte 23.03.2017 - Lenke til saksdokument 23.03.2017

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 23.03.2017


Kommunestyremøte 09.02.2017 - Lenke til saksdokument 09.02.2017

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 09.02.2017


Kommunestyremøte 14.12.2016 - Lenke til saksdokument 14.12.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 14.12.2016


Kommunestyremøte 17.11.2016 - Lenke til saksdokument 17.11.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 17.11.2016


Kommunestyremøte 12.10.2016 - Lenke til saksdokument 12.10.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 12.10.2016


Kommunestyremøte 07.09.2016 - Lenke til saksdokument 07.09.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 07.09.2016


Kommunestyremøte 22.06.2016 - Lenke til saksdokument 22.06.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 22.06.2016


Kommunestyremøte 11.05.2016 - Lenke til saksdokument 11.05.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 11.05.2016


Kommunestyremøte 09.03.2016 - Lenke til saksdokument 09.03.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 09.03.2016


Kommunestyremøte 27.01.2016 - Lenke til saksdokument 27.01.2016

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 27.01.2016


Kommunestyremøte 11.12.2015 - Lenke til saksdokument 11.12.2015

Del-1:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 11.12.2015

Del-2 (Budsjettsak):

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 11.12.2015

Kommunestyremøte 05.11.2015 - Lenke til saksdokument 05.11.2015

Del-1:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 05.11.2015

Del-2:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 05.11.2015

Kommunestyremøte 15.10.2015 - Lenke til saksdokument 15.10.2015

Til info: Grunna problem med det tekniske utstyret i oppstarten, så startar opptaket litt ut i møtet.

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 24.09.2015


Kommunestyremøte 24.09.2015 - Lenke til saksdokument 24.09.2015

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 24.09.2015


Kommunestyremøte 17.06.2015 - Lenke til saksdokument 17.06.2015

Del-1:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 17.06.2015

Del-2:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 17.06.2015

Del-3:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 17.06.2015

Kommunestyremøte 03.06.2015 - Lenke til saksdokument 03.06.2015

Del-1:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 03.06.2015

Del-2:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 03.06.2015


Kommunestyremøte 10.12.2014 - Lenke til saksdokument 10.12.2014

Del-1:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 10.12.2014

Del-2:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 10.12.2014

Del-3:

Alternativ lenke:Kommunestyremøte 10.12.2014


*****************************************************************
Tenesta er eit samarbeid mellom:
some text
Dette er ei førebels nettside fram til kommunane har fått integrert tenesta i sine nettsider.
Har du problem, meiningar eller anna vedkomande denne tenesta, send epost til
Setesdal IKT v/IKT-rådgjevar: Jørund Georg Jore